Etkinliğe Başvuru Koşulları

• Bu etkinlik, yurt içinde mühendislik alanında lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler için planlanmıştır. Bu nedenle farklı alanlardan ve yurt dışından yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
• Proje kapsamında eğitimie kayıt olunabilmesi için TÜBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) kaydı olmaları gerekmektedir.
• Proje kapsamında lisansüstü eğitimine devam etmekte olan 30 öğrenci katılımcı olarak seçilecektir.
• Katılımcıların dağılımında cinsiyet ve öğrenim görülen programa göre benzer bir dağılım olmasına dikkat edilecektir.
• Projenin yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amacıyla katılımcıların farklı üniversitelerden ve farklı coğrafi bölgeden olmasına dikkat edilecektir.

Proje katılımcısı olarak belirlenecek asil listede yer alan öğrencilerin projeye katılım sağlayamadığı durumlarda yedek katılımcı listesi oluşturulacak ve listeden sırasıyla katılımcı kabul edilecektir.

Başvuru linki için tıklayınız.